Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger053vm , 2480deger053vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-24 Stoppdatum 2020-09-24
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4673
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: