Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån055vm , 2480gravån055vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-12 Stoppdatum 2020-09-12
Mängd (ton): 6,67 Kostnad totalt: 15655
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: