Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån066vm , 2480gravån066vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-12 Stoppdatum 2020-09-12
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 9346
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: