Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj090vm , 2480gärssj090vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-09 Stoppdatum 2020-09-09
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 9346
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: