Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm075vm , 2480klappm075vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-10 Stoppdatum 2020-09-10
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 18693
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: