Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm136vm , 2480klappm136vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-08 Stoppdatum 2020-09-08
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 9346
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: