Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund003vm , 2482hund003vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-01 Stoppdatum 2020-10-01
Mängd (ton): 19,42 Kostnad totalt: 49079
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: