Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb006vm , 2482malb006vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-07 Stoppdatum 2020-10-07
Mängd (ton): 8,26 Kostnad totalt: 20890
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: