Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb033vm , 2482malb033vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-07 Stoppdatum 2020-10-07
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 30203
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: