Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb035vm , 2482malb035vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-27 Stoppdatum 2020-09-27
Mängd (ton): 29,88 Kostnad totalt: 75507
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: