Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb017vm , 2482rotb017vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-27 Stoppdatum 2020-09-27
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2517
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: