Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-21 Stoppdatum 2020-09-21
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 2764
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: