Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-TJÄRNMYRTJÄRNEN , 710866-166880 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-18 Stoppdatum 2020-09-18
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 2764
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: