Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRTRÄSKET , 716173-170352 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-27 Stoppdatum 2020-09-27
Mängd (ton): 14,35 Kostnad totalt: 27900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: