Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLUDDTJÄRNEN , 714843-169849 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-26 Stoppdatum 2020-09-26
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 8752
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: