Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLUDDTRÄSKET , 714842-169939 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-26 Stoppdatum 2020-09-26
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 18476
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: