Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-BLANKTJÄRNEN , 715958-169409 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-26 Stoppdatum 2020-09-26
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 1750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: