Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-KROKVATTNET , 716110-169798 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-27 Stoppdatum 2020-09-27
Mängd (ton): 18,72 Kostnad totalt: 35006
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: