Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-25 Stoppdatum 2020-08-25
Mängd (ton): 47,25 Kostnad totalt: 67578
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: