Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupsjön, 653835 146430 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-07 Stoppdatum 2020-05-07
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: