Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Jämnlången, 656604 143181 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-10 Stoppdatum 2020-05-10
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt: 4687
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: