Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-10 Stoppdatum 2020-05-10
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 1267
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: