Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lille Flosjön, 660312 142942 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-11 Stoppdatum 2020-05-11
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 16925
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: