Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 657875 143490 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-09 Stoppdatum 2020-05-09
Mängd (ton): 12,48 Kostnad totalt: 27081
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: