Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Kvarntjärnen, 659183 143412 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-11 Stoppdatum 2020-05-11
Mängd (ton): 1,35 Kostnad totalt: 2928
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: