Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalkarlssjön, 664548 143653 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-14 Stoppdatum 2020-05-14
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 10814
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: