Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gränsjön, 664013 143806 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-27 Stoppdatum 2020-05-27
Mängd (ton): 60,76 Kostnad totalt: 58602
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: