Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-13 Stoppdatum 2020-05-13
Mängd (ton): 29,74 Kostnad totalt: 51541
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: