Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ämten, 661771 143555 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-26 Stoppdatum 2020-05-26
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9644
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: