Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svantjärn, 665645 142790 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-13 Stoppdatum 2020-05-13
Mängd (ton): 3,43 Kostnad totalt: 5944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: