Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången3, 1860Lången3vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-07 Stoppdatum 2020-05-07
Mängd (ton): 3,57 Kostnad totalt: 6292
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: