Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-27 Stoppdatum 2020-05-27
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 10725
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: