Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-28 Stoppdatum 2020-05-28
Mängd (ton): 46,33 Kostnad totalt: 45171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: