Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hällsjön, 662708 145711 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-13 Stoppdatum 2020-05-13
Mängd (ton): 2,80 Kostnad totalt: 4791
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: