Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-17 Stoppdatum 2002-12-17
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: