Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högmossjön, 661020 148602 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-15 Stoppdatum 2020-05-15
Mängd (ton): 7,17 Kostnad totalt: 12244
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: