Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mänttorpsbäcken4, 1885mänttorp4vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-15 Stoppdatum 2020-05-15
Mängd (ton): 0,61 Kostnad totalt: 1102
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: