Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sångaren, 663999 147620 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-28 Stoppdatum 2020-05-28
Mängd (ton): 28,00 Kostnad totalt: 27300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: