Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-21 Stoppdatum 2020-05-21
Mängd (ton): 55,50 Kostnad totalt: 54112
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: