Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotebäcken02, 1862håkan05vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-08 Stoppdatum 2020-05-08
Mängd (ton): 4,80 Kostnad totalt: 8630
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import