Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Slottstjärn, 660308 142851 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-11 Stoppdatum 2020-05-11
Mängd (ton): 1,46 Kostnad totalt: 2534
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import