Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Noren, 657487 143890 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-22 Stoppdatum 2020-05-22
Mängd (ton): 54,55 Kostnad totalt: 55313
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import