Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hullsjön3, 1860Hullsjön3vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-07 Stoppdatum 2020-05-07
Mängd (ton): 6,33 Kostnad totalt: 11146
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import