Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången5, 1860Lången5vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-07 Stoppdatum 2020-05-07
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 3775
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import