Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stavsjön, 653617 143749 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-07 Stoppdatum 2020-05-07
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 12096
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import