Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Leken, 657224 144245 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-20 Stoppdatum 2020-05-20
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 12566
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import