Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljustjärn, 657064 143475 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-10 Stoppdatum 2020-05-10
Mängd (ton): 3,53 Kostnad totalt: 6138
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import