Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Botjärn, 664244 146726 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-15 Stoppdatum 2020-05-15
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 13308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import