Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Garphyttedammen, 661956 145786 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-13 Stoppdatum 2020-05-13
Mängd (ton): 0,83 Kostnad totalt: 1419
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import