Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hemtjärn, 664868 146040 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-14 Stoppdatum 2020-05-14
Mängd (ton): 10,29 Kostnad totalt: 17873
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import